Gradnja, renovacija, projektiranje

• projektiranje,
• gradbena dela,
• celovite prenove stanovanj,
• sanacije kopalnic,
• zamenjava oken,
• izdelava fasad, izolacije podstrešij,
• krovska dela,
• prenova kotlovnic, kurilnic,
• posredovanje pri prometu nepremičnin.

Investitorski (svetovalni) inženiring

• priprava razpisov za izbor izvajalca,
• primerjave ponudnikov s predlogi oddaje del,
• priprava pogodb,
• uvedbe izvajalcev v delo,
• izvajanje nadzora,
• primopredaje del, končni obračuni.

Prodajni inženiring

• priprava splošnih prodajnih pogojev v skladu z zakonom o varstvu, kupcev stanovanj in enostanovanjskih hiš (zvkse),
• izdelava investicijskih študij,
• izdelava predhodnega etažnega načrta,
• priprava prodajnih pogodb v skladu z (zvkse),
• vpis objekta v kataster stavb, pridobitev hišne številke,
• primopredaja nepremičnin.

PLAKATNA MESTA V OBČINI TRBOVLJE

• lepljenje plakatov na vsa razpoložljiva plakatna mesta v Občini Trbovlje,
• oblikovanje in grafična priprava plakatov,
• tisk plakatov,
• grafično oblikovanje in tiskanje tudi drugih tiskovin po dogovoru.

Pišite nam!

V kratkem času vam izdelamo ugodno ponudbo za vašo prenovo, gradnjo ali investicijo.