VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Podjetje R - RSD, gradbeni inženiring, d.o.o. Trbovlje je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo tržne raziskave za izbrano tuje tržišče. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov. Uporabnik državnega proračuna, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za razvoj in tehnologijo. Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Gradnja, renovacija, projektiranje

• projektiranje,
• gradbena dela,
• celovite prenove stanovanj,
• sanacije kopalnic,
• zamenjava oken,
• izdelava fasad, izolacije podstrešij,
• krovska dela,
• prenova kotlovnic, kurilnic,
• posredovanje pri prometu nepremičnin.

Investitorski (svetovalni) inženiring

• priprava razpisov za izbor izvajalca,
• primerjave ponudnikov s predlogi oddaje del,
• priprava pogodb,
• uvedbe izvajalcev v delo,
• izvajanje nadzora,
• primopredaje del, končni obračuni.

Prodajni inženiring

• priprava splošnih prodajnih pogojev v skladu z zakonom o varstvu, kupcev stanovanj in enostanovanjskih hiš (zvkse),
• izdelava investicijskih študij,
• izdelava predhodnega etažnega načrta,
• priprava prodajnih pogodb v skladu z (zvkse),
• vpis objekta v kataster stavb, pridobitev hišne številke,
• primopredaja nepremičnin.

PLAKATNA MESTA V OBČINI TRBOVLJE

• lepljenje plakatov na vsa razpoložljiva plakatna mesta v Občini Trbovlje,
• oblikovanje in grafična priprava plakatov,
• tisk plakatov,
• grafično oblikovanje in tiskanje tudi drugih tiskovin po dogovoru.

Pišite nam!

V kratkem času vam izdelamo ugodno ponudbo za vašo prenovo, gradnjo ali investicijo.