041 668 734

info@rrsd.si

Firma
Skrajšana firma
Sedež
ID za DDV
Matična številka
Telefon
e-pošta
Poslovni račun

R - RSD, gradbeni inženiring, d.o.o.
R - RSD d.o.o. Trbovlje
Trg revolucije 25c, 1420 Trbovlje
SI14680033
398217000
040 810 277
info@rrsd.si
SI56 0254-0259244371 pri NLB d.d. Ljubljana

Direktor: Franc Blaznek